CustomFit

PROGRESSIVE XD

Top optics and aesthetics combine

CustomFit&FreeView

CustomFit je prva progresivna leća proizvedena u našoj laboratoriji, utemeljena na teoriji FreeView Technology sa ciljem oštrog, jasnog i prirodnog vida na svim udaljenostima. FreeView Technology je jedinstven i inovativan koordinatni proračun koji uz obavezne individualne parametre zahtjeva i kalkulaciju odabranog oblika okvira.

FreeView

Na osnovu oblika okvira i individualnih parametara korisnika vrši se raspodjela vidnih polja na progresivnoj površini. Distorzivne progresivne površine smještaju se u dio leće koji će nakon brušenja i ugradnje leće u okvir biti eliminiran i samim tim u većem djelu nevidljiv za korisnika. Zahvaljujući spomenutoj tehnologiji, prednosti CustomFit leća ogledaju se u optičkom i estetskom smislu.

STANDARDNI PROGRESIV

0%

ŠIRA VIDNA POLJA

STANDARDNI PROGRESIV

FREE FORM PROGRESIV

FreeForm vs CustomFit

precizna usporedba vidnog polja

Standard vs CustomFit

precizna usporedba vidnog polja

Optičke prednosti CustomFit leća:

• - 40% šira vidna polja u odnosu na standardne dizajne progresiva

• - Periferna stabilnost sa minimalnim distorzivnim površinama

• - Lako i jednostavno privikavanje na leće u veoma kratkom periodu

• - Jasna i neiskrivljena prirodna oštrina vida

Estetske prednosti CustomFit leća:

• Centralna i rubna debljina leće biti će umanjena do 62% u odnosu na druge standardne progresivne leće

• Rubna debljina leće biti će usklađena sa vrstom i oblikom odabranog okvira

• Leće su lakše u odnosu na druge progresivne leće iste dioptrije

• Udobnija za korištenje

Karakteristike CustomFit leća:

• Namjenjeno je svim korisnicima u prezbiopnom dobu, bez obzira na prethodno iskustvo

• Spontano i jednostavno privikavanje

• Dostupne progresivne dužine 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20mm

only4you info

Orange line™, Exclusive XD™, CustomFit™ and only4you™ are trademarks of Pol Optic