Sequel&Adapta

PROGRESSIVE DBS

Your lifestyle. Our lens design.

Vaš stil života, naš progresiv.
Otkrijte koji dizajn odgovara vašem stilu života!

Najnovije tehnološke inovacije u području boljeg prilagođavanja na progresivne leće! POL progresivi Sequel & Adapta sa Digital Balance Surfacing (DBS) tehnologijom su nove i moderne progresivne leće, razvijene za viši nivo personalizacije i uspostavljanje ravnoteže vida kod svakog korisnika pojedinačno, ovisno o njegovom stilu života.

Danas se potrebe prezbiopa iz dana u dan mjenjaju. Tehnološki napredak i korištenje suvremenih tehnologija imaju utjecaj na sve sfere naših života. To znači da se mjenjaju vizualne potrebe, kao i prirodne navike korisnika, pa samim time i zahtjevi za unapređenje vida u skladu sa njihovim stilom života.

Digital Balance Surfacing.

Uzimajući u obzir novu Digital Balance Surfacing (DBS) tehnologiju, u mogućnosti smo da matematičkim proračunom dobijemo savršenu površinu progresivne leće koja korisniku omogućava savršeno lako prilagođavanje.

Nove Sequel i Adapta (DBS) progresivne leće pružaju maksimalnu udobnost i prirodan vid na svim udaljenostima. Pored toga što uključuju novu DBS tehnologiju, nove Sequel i Adapta progresivne leće znatno poboljšavaju estetski izgled, jer sada možete nositi tanje, lakše i ravnije progresivne leće.

Iz tog razloga, razvili smo tri različita progresivna dizajna za Sequel i Adapta sa Digital Balance Surfacing (DBS) tehnologijom, kako bismo napravili idealan balans između vizualnih potreba i prirodnog okruženja svakog korisnika.

Life. Read. Far.

SequelDBSb Life

Daljina

Srednja daljina

Blizina

SequelDBS Read

Daljina

Srednja daljina

Blizina

SequelDBS Far

Daljina

Srednja daljina

Blizina

AdaptaDBS Life

Daljina

Srednja daljina

Blizina

AdaptaDBS Read

Daljina

Srednja daljina

Blizina

AdaptaDBS Far

Daljina

Srednja daljina

Blizina

DBS Life.

Zahvaljujući velikom iskustvu u razvijanju progresivnih dizajna, uspjeli smo finim balansom ponuditi korisnicima progresivnih leća odlično rješenje za svaki dan, potpuno prilagođeno svakom individualnom korisniku. Ovakav dizajn namjenjen je svakom korisniku za svakodnevnu upotrebu, bez posebnih zahtjeva za određenim vidnim poljem.

DBS Read.

Namjenjena korisnicima kojima je izuzetno važna širina vidnog polja. DBS Read dizajn omogućava udobnost prilikom rada na blizinu i najzahtjevnijem korisniku. Progresivna leća koja vodi računa, kako o širini vidnog polja, tako i čitanju u lošim svjetlosnim uvjetima.

DBS Far.

Zahtjevi suvremenog korisnika progresivnih leća povećavaju se svakim danom. DBS Far dizajn namjenjen je upravo onim korisnicima koji traže izuzetno široka i izbalansirana polja za daljinu. Preporučujemo sportašima, vozačima i aktivnim korisnicima.

Progresivna leća najveće kvalitete za iskusne korisnike.

Za korisnike koji se navikavaju na progresiv po prvi put.

Karakteristike Sequel DBS leća:

• Sequel (HARD dizajn) personalizirana progresivna leća

• Za iskusne i veoma zahtjevne korisnike progresivnih leća

• Spontano i jednostavno privikavanje

• Dostupne progresivne dužine 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20mm

• Oznake na lećama označavaju visinu ugradnje (OCHT)

Karakteristike Adapta DBS leća:

• Adapta (SOFT dizajn) personalizirana progresivna leća

• Za korisnike koji se prvi put susreću sa progresivnim lećama

• Spontano i jednostavno privikavanje

• Dostupne progresivne dužine 16, 17, 18, 19 i 20mm

• Oznake na lećama označavaju visinu ugradnje (OCHT)

only4you info

Orange line™, Sequel™, Adapta™ and only4you™ are trademarks of Pol Optic