Poslovna podrška

Tehnička podrška

Panto

(Pantoscopic angle)

 

• Pantoskopski kut

BWD

(Vertex distance)

 

• Vertex udaljenost

NWB

(Distance from the observed object on Blizina)

 

• Udaljenost na kojoj se promatra predmet na blizini

IPD

(Intermonocular pupilar distance)

 

• Razmak zjenica

OCHT

(Vertical height measured from the lower boxed tangent)

 

• Razmak izmjeren između
zjenice i doljnjeg ruba okvira

FFA / z-tilt

(Face form angle)

 

• Kut zakrivljenosti okvira

Vins

(Variable inset)

 

• Smještaj vidnog polja za blizinu

PRL

(Progressive lenght)

 

• Progresivna dužina

• OPTIMIZACIJA je specijalna kalkulacija pri izradi optičkih leća, bazirana na obliku izabranog okvira, vrsti leće i podacima vezanim za refrakciju. U procesu izrade optimalne optičke leće pristupa se integraciji oblika okvira u kalkulaciju. Softverskom kalkulacijom i korištenjem navedenih podataka, dobivamo najtanju moguću leću. Ovo je jedini način da dobijete tanju i vizualno najkompletniju leću izrađenu za točno odredjeni okvir.

 

• Optimizacija se preporučava za izradu svih vrsta leća. Svrha kalkulacije ogleda se u maksimalnom stanjivanju, adekvatnom decentriranju leće i idealnom rasporedu vidnih polja u okularu - posebno važno kod progresivnih leća zbog umanjenja nepotrebnih cilindričnih djelovanja na periferijama leće.

 

Potrebni podaci za izradu optimalne leće:

- Dioptrija-recept

- Vrsta i materijal leće

- Željeni slojevi na leći

- Oblik i dimenzije okvira-tip, Hbox, Vbox, DBL

- IPDL , IPDR i OCHT (visina fitovanja)

- Željena minimalna rubna debljina leće u okviru

- Specifična bazna zakrivljenost leće

 

Hbox

(Horizontal boxed lens size frame)

 

• Širina leće za ugradnju u namjenski okvir

Vbox

(Vertical boxed lens size frame)

 

• Visina leće za ugradnju namjenski okvir

DBL

(Distance between lenses)

 

• Razmak između leća (širina mosta)

Forma za narudžbe

VariaPro

Orange Line Jednojakosne

Matrix Mono

Matrix Sport

Elegance / Elegance FS

Biaspheric

Orange Line Office

Operative

Green Line Progressive

Infini

Futura

Green Line Jednojakosne

Panorama

Anglera

 

Green Line Office

Inoffis

Green Line Bifocal

Invisio

Green Line Kids

Mono Focal

Multi Focal

Basic Line Progressive

Pollux

Polaris

Pollux Mineral

Basic LIne Bifocal

Organic Bifocal

Mineral Bifocal

Basic Line Jednojakosne

Monofocals

Lenticular

Orthas

Basic Line Office

Access

© 2014 POL Optic

HOME

LEĆE

TRETMANI

OPTIČARI

KONTAKT