Progressive

Infini HD · Futura

For anytime and anywhere.

Quick and easy adaptation.

Green line progresivi

Green line progressive leće karakterizira visoki kvalitet izrade kao i namjenski dizajn usmjeren ka vizualnim potrebama korisnika za razne tipove aktivnosti koje u tom trenutku obavljaju iu kojima im je neophodna progresivna korekcija vida.

Infini HD

Ovo Free Form leća je dizajnirano posebno za korisnike koji nikada nisu koristili progresivne leće i nemaju iskustva u korištenju istih. Ovaj progresivni dizajn leća idealan je za mlade prezbiopije kao i za starije osobe s potrebom za progresivnim lećama.

Futura

Futura je nova generacija progresivnih leća. Dizajn leće omogućuje iznimno laku adaptaciju te visoku kvalitetu vida. Prilagođen je svakodnevnim aktivnostima i potrebama današnjeg prezbija.

InfiniHD

Infini HD je novi dizajn progresivnih leća izrađen Free Form tehnologiju sa značajnim poboljšanjem vidnih polja u zonama za daljinu i blizinu. Karakterizira ga asferično-atorična unutrašnja površina leća i digitalna obrada.

Sa asferično-atoričnom unutrašnjom površinom leće dobivamo izuzetno veliku iskorištenost vidnih polja.

• Infini HD je prilagođen i korisnicima bez iskustva u nošenju progresivnih leća. Blago izbalansiran u prijelazima sa vidnog polja na daljinu na vidno polje za blizinu. Izuzetno pogodan, kako za mlade prezbiope tako i za one u poznim godinama.

• Mogućnost proračuna vidnih polja sa integracijom individualnih parametara, čini ovu progresivnu leću personaliziranu za svakog korisnika ponaosob.

Infini HD.
Idealan za neiskusne korisnike progresivnih leća.

Karakteristike Infini HD leća:

• Visina ugradnje (visina zjenice) od 17mm do 23mm

• Minimalna visina okulara 27mm

• Dostupan u velikoj paleti materijala

• Mogućnost izrade sa individualnim parametrima za određenog korisnika

• Decentrirani dizajn za 2mm u odnosu na geometrijski centar leće

only4you info

Futura

Futura je nova generacija progresivnih leća namijenjena korisnicima koji traže laku adaptaciju bez astigmatskih smetnji u perifernim zonama kao i visoku kvalitetu vida. Ovaj dizajn leća prilagođen je svakodnevnim aktivnostima i potrebama današnjeg prezbiopa.

• Zbog širokih zona u poziciji daljine, možemo ovakav proizvod ponuditi emetropnim osobama sa niskim i srednje visokim vrijednostima adicije.

• Digitalizacijom u procesu proizvodnje, dobivene su maksimalne performanse u kontroli jačine dioptrijskih vrijednosti u progresivnoj zoni namijenjenoj za rad.

• Futura je progresivno dioptrijska leća dostupna u tri visine ugradnje tako da odgovara većini modernih dioptrijskih okvira koje danas možemo naći u ponudi.

Futura.
Za laku i brzu adaptaciju i svakodnevne aktivnosti.

Karakteristike Futura leća:

• Uklonjena su nepotrebna periferna astigmatska djelovanja

• Mogućnost izrade iz široke palete materijala

• Decentrirani dizajn za 2mm u odnosu na geometrijski centar leće

• Proizvod je dostupan u tri visine fitovanja: 17mm, 19mm i 21mm

Green line™, Infini HD™, Futura™ and only4you™ are trademarks of Pol Optic