Inoffis

Office progressive

Office friendly.

Inoffis office progressive

Inoffis leće kreirane su tako da pružaju punu udobnost svim korisnicima naočala na srednju daljinu i blizinu.

• Computer Vision Syndrome (CVS) je najčešći uzrok brzog umora i lošijih rezultata na poslu. Upravo iz tih razloga, vodeći računa o ergonomiji i položaju klijenta u radnom okruženju, korištenjem Inoffis leća dobiveni su savršeni rezultati jasnog i udobnog vida pri radu.

• Kao takav je idealan za rad na udaljenostima od 35cm do 4m. Svim korisnicima ove leće omogućeno je držanje glave u prirodnom položaju.

Usporedba Inoffis dizajna u odnosu na monofokalne naočale

U sljedećoj tablici navedene su monofokalne leće s progresivnim lijekovima Inoffis i udaljenost koju pokrivaju u ispravku vida. Prednost Inoffis leće u različitim dioptrijskim jačinama je više nego evidentna u odnosu na monofokale.


Addition Degression monofocal Inoffis
+1.00 D +0.75 D od 33 cm do 90 cm od 33 do 400 cm
+1.25 D +0.75 D od 33 cm do 78 cm od 33 do 200 cm
+1.25 D +1.00 D od 33 cm do 78 cm od 33 do 400 cm
+1.50 D +0.75 D od 33 cm do 63 cm od 33 do 130 cm
+1.50 D +1.00 D od 33 cm do 63 cm od 33 do 200 cm
+1.50 D +1.25 D od 33 cm do 63 cm od 33 do 400 cm
+1.75 D +1.00 D od 33 cm do 59 cm od 33 do 130 cm
+1.75 D +1.25 D od 33 cm do 59 cm od 33 do 200 cm
+1.75 D +1.50 D od 33 cm do 59 cm od 33 do 400 cm
+2.00 D +1.25 D od 33 cm do 52 cm od 33 do 130 cm
+2.00 D +1.50 D od 33 cm do 52 cm od 33 do 200 cm
+2.0green +1.75 D od 33 cm do 52 cm od 33 do 400 cm
+2.25 D +1.50 D od 33 cm do 48 cm od 33 do 130 cm
+2.25 D +1.75 D od 33 cm do 48 cm od 33 do 200cm
+2.25 D +2.00 D od 33 cm do 48 cm od 33 do 400cm
+2.50 D +1.75 D od 33 cm do 42 cm od 33 do 130cm
+2.50 D +2.00 D od 33 cm do 42 cm od 33 do 200cm
+2.50 D +2.25 D od 33 cm do 42 cm od 33 do 400cm
+2.75 D +2.00 D od 33 cm do 40 cm od 33 do 130cm
+2.75 D +2.25 D od 33 cm do 40 cm od 33 do 200cm
+3.00 D +2.25 D od 33 cm do 38 cm od 33 do 130cm

Inoffis
Udoban vid na srednju udaljenost i blizinu pri radu.

Karakteristike Inoffis leća:

• Idealno rješenje za PREZBIOPE koji veći dio dana provode u zatvorenom prostoru

• Mogućnost fokusiranja predmeta na udaljenosti od 35 cm do 4m

• Sedam različitih jačina digresija

• Pri naručivanju istaknuti dioptrijsku jačinu blizine i željenu digresiju

Green line™ and Inoffis™ are trademarks of Pol Optic