Free Form. Sharper world.

Angles and motion.

Green line monofokali

U Green line kolekciji optičkih leća za korekciju vida Pol Optic proizvodi i dva modela monofokalnih leće, Panorama leća za svakodnevne aktivnosti i Angler leća dizajnirana za korisnike koji se bave sportom koristeći sportske zakrivljene okvire.

Panorama

Izradjeno je Free Form tehnologijom i kao takva znatno je bolja od monofokalnih leća napravljenih s tradicionalnom tehnologijom. Panorama pruža maksimalne performanse za sve dioptrijske snage.

Anglera

Ovo leća je namijenjeno osobama koje žele pružiti maksimalne performanse u sportu koristeći monofokalna leće. U takvim je okolnostima vrlo važno da je korektivno vidno polje osobe sa sportskim okvirima šire nego u uobičajenom okviru. Anglera je namjenski dizajnirano leća baš za zakrivljene sportske okvire.

Panorama

Panorama je jednojakosni dizajn leće izrađen FreeForm tehnologijom koja nudi superiornu optičku kvalitetu u odnosu na tradicionalnu izradu dioptrijskih leća. Osigurava maksimalne performanse za sve dioptrijske jačine.

Napredak u odnosu na tradicionalni proizvod ogleda se u značajnom povećanju kvaliteta i oštrine vida, uklonjena su periferna astigmatska djelovanja, leće su estetski ljepše i tanje, pružaju punu udobnost i laku adaptaciju na nove naočale.

Dostupna iz široke palete materijala.

Panorama.
Maksimalne performanse za sve dioptrijske jačine.

Karakteristike Panorama leća:

• Monofokalni dizajn leća koji se odlikuje asferično-atoričnom unutrašnjom površinom leće

• Kristalno jasan pogled kroz sočivo, bez deformacije slike na periferiji sočiva

• Estetski ljepša i tanja leća u odnosu na tradicionalni način izrade

Anglera

Anglera je jednojakosni sport dizajn izrađen digitalnom Free Form tehnologijom. Odlikuje se asferično-atoričnom unutrašnjom površinom leće.

Ovako dizajnirana leća nudi superiorniju optičku kvalitetu u odnosu na dosadašnju tradicionalnu izradu dioptrijskih leća sa većim baznim zakrivljenostima.

Pri izradi Anglera leće koristimo posebnu kalkulaciju za sportski dizajnirane okvire. Moguća je decentracija optičkog centra i do 10mm sa reduciranim prizmatskim djelovanjem.

Anglera.
Za zakrivljene sportski dizajnirane okvire.

Karakteristike Anglera leća:

• Umanjena su periferna astigmatska djelovanja

• Mogućnost izrade iz široke palete materijala

• Leće su estetski ljepše i tanje

FFA info

Green line™, Panorama™ and Anglera™ are trademarks of Pol Optic