Progressive

New Pollux · New Polaris

Traditional quality.

Shrink to fit.

Basic line progresivi

Novi Pollux i Polaris su dva progresivne leće iz naše osnovne linije Basic line. Oni su napravljeni sa Free Form tehnologijom i značajno poboljšani u odnosu na njihove prethodnike. Pored visoko kvalitetne izrade svako od ova dva leće je dizajnirano s posebnom namjenom:

Pollux

Kvaliteno organsko progresivno leća dizajnirano specijalno za standardne okvire.

Polaris

Objektiv čiji je progresivni dizajn namijenjen isključivo za plitke okvire.

Pollux

Pollux je progresivna leća koje se odlikuje Free Form izradom baziranom na konvencionalnim standardima. Potreba za jednostavnim rješenjem za određenu grupu korisnika, potakla nas je da ponovo pokrenemo liniju najprodavanije progresivne leće.

• Nova Pollux progresivna leća izrađena je novom Free Form tehnologijom, ali sa konvencionalnim karakteristikama - mjerna i upotrebna dioptrija su istih dioptrijskih jačina.

• Od sada ćete kod ove vrste progresivnih leća moći mjeriti točno i jednostavno naručene dioptrijske jačine u vidnim poljima za daljinu i blizinu.

Pollux.
Idealan tradicionalni pogresiv za standardne okvire.

Polaris

Polaris je progresivna leća specifično dizajnirana za okvire malih „B“ dimenzija.

• Nova Polaris progresivna leća odlikuje se izradom u Free Form tehnologiji sa konvencionalnim karakteristikama - mjerna i upotrebna dioptrija su istih dioptrijskih jačina.

• Od sada ćete kod ove vrste progresivnih leća moći mjeriti točno i jednostavmo naručene dioptrijske jačine u vidnim poljima za daljinu i blizinu.

Polaris.
Specijalno dizajniran pogresiv za plitke okvire.

Basic line™ , Pollux™ and Polaris™ are trademarks of Pol Optic