Annex

Basic Multifocal

No more blured pixels.

Annex multifokal

Annex leće su idealno rješenje za korisnike računala. Ove leće nude široko vidno polje za blizinu u donjem djelu leće i prijelaz do širokog vidnog polja za srednju daljinu u gornjem djelu leće. Korisnici dobivaju prostran i jasan vid za radnu površinu koja obuhvaća prostor od tipkovnice ili materijala koji se čita, preko monitora, do 3m.

Laka adaptacija, široka vidna polja i blagi prijelazi Annex leće omogućavaju korisniku lako i brzo privikavanje.

NARUČIVANJE:

Pri naručivanju Annex leća OBAVEZNO navesti dioptriju za blizinu kao i tip leća

• Tip A - preporučuje se korisnicima mlađim od 50 godina.

• Tip B - preporučuje se korisnicima starijim od 50 godina.

Annex.
Idealna leća za korisnike računala.

Jasno vidno polje, od tipkovnice, preko monitora, i sve do 3m udaljenosti.

Basic line™ and Annex™ are trademarks of Pol Optic