Monofocals

Traditional production

Monofocals

Detail matters.

Basic line jednojakosne leće

Monofokalna standardna leća izrađena tradicionalnom tehnologijom. Ova vrsta korektivnih leća namjenjena je ametropnim osobama (hipermetropi, miopi i astigmati).

• Leće su izrađene po visokim standardima

• Dostupna su u širokoj paleti materijala

• Mogućnost izrade sa decentracijama

Jednojakosne leće
Jednojakosna leća izrađena od najkvalitetnijih svjetskih materijala.

Basic line™ and Remuve420™ are trademarks of Pol Optic

Transition®, NuPolar® and DriveWear® logos are property of Younger Optics