Lenticular

Lenticular • Expert Lenti • Orthas

Lenticular

High diopter power.

Lenticular • Expert Lenti • Orthas

Za visoke MINUS dioptrije

Lentikular

Lentikular leća je namjenjena visokim minus dioptrijama. Aktivni dio vidnog polja je 35mm, sa oštrim prijelazima prema rubu leće. Standardno lentikular leća dostupna je u tri tipa (objašnjenja na slikama). Kod naručivanja obavezno navesti tip željenog lentikulara (tip A, tip B ili tip C).

Expert Lenti

Expert Lenti leća je namjenjena visokim minus dioptrijama. Aktivni dio vidnog polja je 35mm, sa zaobljenim prijelazima prema rubu leće. Expert Lenti leća dostupna je u tri tipa (objašnjenja na slikama). Kod naručivanja obavezno navesti tip željenog lentikulara (tip A, tip B ili tip C).

Lentikular

Expert Lenti

Za visoke PLUS dioptrije

Orthas

Orthas - asferično jednojakosna leća koja je namjenjena visokim plus dioptrijama. Aktivni dio vidnog polja je 50mm, sa razlivenim prijelazima prema rubu leće.

Orthas.
Za visoke plus dioptrije.

Basic line™
is trademarks of Pol Optic